PKBR

I. Postanowienia podstawowe

1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich dane (dalej „RODO”) to

Fotoobrazy z plátna s.r.o.
Smetanova 1908/9
737 01 Český Těšín

VAT:14212544
NIP: CZ14212544

(dalej: „administrator”).

2. Dane kontaktowe administratora to:

Fotoobrazy z plátna s.r.o.
Smetanova 1908/9
737 01 Český Těšín
E-mail: zamowienia@fotoobrazyzplatna.pl

Telefon: +48 793 164 106

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub co najmniej jeden konkretny fizyczny, fizjologiczny, genetyczny, psychiczny , tożsamość ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe zleceniodawcy to:

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) RODO,
- prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania komunikatów handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a); f) RODO,
- Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- rozliczenia Twojego zamówienia oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub wykonać ją przez administratora
- wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

3. Brak/indywidualne automatyczne podejmowanie decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 RODO. Wyrazili Państwo wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego) .

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

- zajmuje się dostawą towarów/usług/realizacją płatności na podstawie umowy
- świadczenie usług prowadzenia sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
- świadczenie usług marketingowych.

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. 

VI. Twoje prawa

1. Na warunkach określonych w RODO masz:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO oraz
- prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora, o którym mowa w art. III niniejszych warunków.

2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ​​Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych.

3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.

2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że znasz warunki ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na ich stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie wysłana do Ciebie na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 25 maja 2018 r.

Obserwujcie nas na @fotoobrazy_z_plotna
Fotoobrazy z płótna
Odbieraj nasze nowości i promocje

Chcesz przegapić nic ważnego z naszego e-sklepu?
W takim razie nie wahaj się i zapisz się do newslettera.

Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Akceptujemy płatności on-line Visa MasterCard gPay ApplePay
Dostarczą Ci paczkę GLS Toptrans